You Are Here: Home » Të ndryshme » Uncategorized » DEGRADIM BREZASH

DEGRADIM BREZASH

Nga Lorena Stroka

Pleqëria ka ndryshuar. Në të kaluarën, plakja ishte e rrallë dhe ata që ia dilnin, i shërbenin një qëllimi të veçantë: Vepronin si ruajtës të traditës, njohurive dhe historisë. Ata ruanin statusin shoqëror dhe pushtetin si kryefamiljarë deri në vdekjen e tyre.
 
Në shumë shoqëri, të moshuarit jo vetëm që rrënjosnin respekt dhe bindje, por bëheshin udhëheqës fetarë dhe ushtronin pushtet politik. Në fakt, të moshuarit gëzonin aq shumë respekt, saqë kur duhej të deklaronin moshën, njerëzit pretendonin se ishin më të vjetër se sa ishin në të vërtetë dhe asnjëherë më të rinj. Dinjiteti i pleqërisë ishte një pol tërheqës i pathyeshëm!
 
Por sot pleqëria nuk ka të njëjtën vlerë, sepse nuk është aq e rrallë. Në Amerikë në vitin 1790, njerëzit mbi 65 vjeç përbënin më pak se 2% të popullsisë; sot ata përbëjnë 14%. Në Gjermani, Itali dhe Japoni tejkalojnë 20%. Kina është tashmë vendi i parë në botë me mbi 100 milionë të moshuar.
 
Po ta vini re dekadat e fundit është bërë një rinegocim i kufijve të pushtetit midis brezave. Gaboheni nëse mendoni se të moshuarit papritmas humbën statusin social dhe kontrollin, përkundrazi vendosën t’i ndajnë.
Modernizimi nuk degradoi të moshuarit, degradoi familjen. Ai u ofroi njerëzve – të rinjve dhe të moshuarve – një mënyrë jetese me më shumë liri dhe më shumë kontroll, duke përfshirë lirinë për të mos qenë më aq i përkushtuar ndaj një brezi. Mund të ketë humbur idealizimi i të moshuarve dhe respekti për ta, por jo sepse është zëvendësuar nga idealizimi i të rinjve. Ai është zëvendësuar nga idealizimi i… pavarësisë vetjake.
 
Veç se kjo mënyrë jetese paraqet një problem. Respekti i madh që kemi për pavarësinë nuk merr parasysh realitetin e asaj që ndodh në jetë: herët a vonë, pavarësia bëhet e pamundur. Jeta ka të papritura, sëmundje të rënda ose paaftësi, të cilat shumë herë janë të pashmangshme. Dhe atëherë lind një pyetje e re: nëse jetojmë për të qenë të pavarur, çfarë bëjmë kur nuk mund ta ruajmë më pavarësinë tonë?!/AlbStroka.com
 
 
© AlbStroka.com

Copyright © 2008-2018 AlbStroka.com

Scroll to top