You Are Here: Home » 2022 » May

The Trolley Dilemma

Nga Lorena Stroka The Trolley Dilemma – përbën një ndër eksperimentet më interesante që janë prezantuar deri më sot. Eksperimenti në fjalë mban firmën e filozofit  Philippa Foot.  Në thelb, The Trolley Dilemma, ka të bëjë me qëndrimin moral të individit dhe polemikën midis shkollave filozofike të konsekuencës (utilitarizmit) dhe etikës. E para i lidh veprimet tona me rezultatet që sjellin (të udhë ...

Read more

LEXIMI I NJERËZVE!

Nga Lorena Stroka Njerëzit komunikojnë përmes një sistemi të pasur gjuhësor, zhvillimi i të cilit ishte një moment përcaktues në evolucionin e species sonë, një risi që riformoi karakterin e shoqërisë njerëzore. Është një aftësi që duket se e zotëron vetëm specia njerëzore. Në kafshë të tjera, komunikimi është i kufizuar në mesazhe të thjeshta identifikimi ose paralajmërimi - strukturat komplekse janë minim ...

Read more

DEGRADIM BREZASH

Nga Lorena Stroka Pleqëria ka ndryshuar. Në të kaluarën, plakja ishte e rrallë dhe ata që ia dilnin, i shërbenin një qëllimi të veçantë: Vepronin si ruajtës të traditës, njohurive dhe historisë. Ata ruanin statusin shoqëror dhe pushtetin si kryefamiljarë deri në vdekjen e tyre.   Në shumë shoqëri, të moshuarit jo vetëm që rrënjosnin respekt dhe bindje, por bëheshin udhëheqës fetarë dhe ushtronin pushte ...

Read more

Copyright © 2008-2018 AlbStroka.com

Scroll to top