You Are Here: Home » ENCIKLOPEDI + » GJUHËSI » ÇAMËRISHTJA…

ÇAMËRISHTJA…

cameri-albstroka-lorena-strokaÇamërishtja

Ketu jane ruajtur grupet e vjetra kl e gl (klumesht ‘‘qumesht’’, glisht ‘‘gisht’’, eshte ruajtur –l’ (sot l), qe ne mbare shqipen ka dhene -j-: val ‘‘vaj’’, mile ‘‘mije’’, gola ‘‘goja’’, trajtat analitike te kohes se shkuar te foljeve pesore formohen nga veprorja duke u paravene pjesezen peremerore u: u ka bere ‘‘eshte bere’’, u ka lare ‘‘eshte lare’’, u kish frire ‘‘ishte fryre’’, ; ekziston prapashtesa –l, me te cilen formohen emra foljore veprimi (marrele ‘‘marrje’’, dhe emra mocioni (mbretele ‘‘mbretereshe’’, priftele ‘‘priftereshe’’.wikipedia

Copyright © 2008-2018 AlbStroka.com

Scroll to top