You Are Here: Home » Kuriozitete » LISTA E KAFSHËVE TË EGRA

LISTA E KAFSHËVE TË EGRA

lista-e-kafsheve-te-egra-albstroka-reviste-lorena-stroka-artikullshkrueseAriu i murmë – (Ursus arctos L)

Bukla e madhe – (Mustela erminea L)

Bukla e vogël – (Mustela nivalis L)

Çakalli – (Canis aureus L)

Cota – (Garulus glandarius L)

Dreri i rëndomtë –(Cervus elaphus L.)

Derri i egër – (Sus scrofa L)

Dhelpra – (Vulpes vulpes L)

Dhia e egër – (Ripicarpa rupicarpa L)

Dreri lopatar – (Dama dama L)

Fazani – (Phasianus sp. L)

Fëllënza e fushës –(Perdix perdix L)

Fёllënza gurore – (Alectoris graeca Meissn)

Gjeri i rëndomtë – (Myjoxsus glis L)

Huti i maleve – (Strix aluco)

Huti veshor i pyjeve – (Asio otus)

Kaprolli – (Capreolus capreolus L)

Ketri – (Sciurus vulgaris L)

Korbi – (Corvus corax)

Korbi i zi – (Corvus corone cornix L)

Krahëthata zogngrënëse (Accipiter nisus)

Kukuvajka e bardhë – (Cukulus conurus)

Kumria – (Streptopelia decaocta L)

Laraska – (Pica pica L)

Lepuri i zakonshëm – (Lepus europaeus Pall.)

Lundërza – (Lutra lutra L)

Macja e egër – (Felis silvestris Schr.)

Miu bizam – (Ondatra zibethica)

Muflloni – (Ovis aries musimon Paall)

Orli – (Buteo buteo)

Pata Ballbardhë – (Anser alifrons)

Pata e murrizit – (Anser fabalis Latham)

Pate e përhimt – (Anser anser)

Pëllumbi gungash – (Columba palumbus L)

Pëllumbi i zgavrave – (Columba oenas L.

Pëllumbi i zi – (Columba livio Gmelin

Petriti Celenger – (Falco tinnunculus)

Polaga – (Fulica atra L)

Pula e egër e madhe –(Tetrao urogallus L)

Qelbësi i zakonshëm – (Mustela putorius L)

Rosa – (Aytheya fuligula)

Rosa bishtgërshërë – Anas acuta

Rosa e përhimt – (Anas strepera)

Rosa shpatore – (Anas clypeata)

Rosa shurdhake – (Anas platyrhynchos.L)

Rosa sp. – (Anas crecca)

Rosa sp. – (Anas querquedula)

Rrëqebulli – (Lynx lynx L)

Shaptorja e kënetës – (Gallinago gallinago

Shaptorja e livadheve – (Gllinago media)

Shaptorja malore – (Scolopax rusticola L)

Shkurtëza – (Conturnix conturnix L)

Shqarthi i artë – (Martes martes L)

Shqarthi i bardhë – (Martes foina Ehr.)

Sokoli pulngrënës – (Accipiter gentilis)

Stërqoka – (Coloeus monedula L)

Stërvinarja – (Tetrastes bonasiaL)

Sulkoka – (Corvus fragilegus L)

Turtullesha – (Streptopelia turtur L)

Ujku – (Canis lupus L)

Vjedulla – (Meles meles L).wikipedia

Copyright © 2008-2018 AlbStroka.com

Scroll to top