You Are Here: Home » Gnomonologji » Ekzistenca » Më pëlqeu… kjo

Më pëlqeu… kjo

Përktheu: Lorena Stroka

I kërkova Zotit…


Të më jepte forcë,

dhe Ai më dha vështirësi për t’i përballuar.

I kërkova mençuri,

dhe Ai më dha probleme për t’i zgjidhur.

I kërkova pasuri,

dhe Ai më dha aftësinë për të punuar.

I kërkova guxim,

dhe Ai më dha rreziqe për t’i tejkaluar.

I kërkova dashuri,

dhe Ai më dha njerëz problematikë për t’i ndihmuar.

I kërkova ndere,

dhe Ai më dha mundësi për të shfrytëzuar.

Nga ato që kërkova s’mora asgjë – asgjë nga ato që unë doja.

 

Por mora gjithçka, ato që vërtet më nevojiteshin.

Lutja ime u dëgjua!

© Albstroka.com 

Copyright © 2008-2018 AlbStroka.com

Scroll to top