You Are Here: Home » Gnomonologji » Egoisti krenohet që mësoi shumë, ndërsa i mençuri pendohet që s’mësoi më shumë…

Egoisti krenohet që mësoi shumë, ndërsa i mençuri pendohet që s’mësoi më shumë…

Përktheu: Lorena Stroka, Roehampton University, UK

  • Egoisti krenohet që mësoi shumë, ndërsa i mençuri pendohet që s’mësoi më shumë. Aristotelis
  • Sipërori është kërkues ndaj vetes, ndërsa inferiori, gjykues i të tjerëve.
  • I mençuri tregon hënën, ndërsa budallai shikon gishtin.
  • I mençuri qysh në fillimin e tij ka bërë gjysmën e rrugës.
  • I mençur është ai që di dhe bën sikur s’di, dhe budalla është ai që s’di dhe bën sikur di.
  • Dyshimi: Fillimi i mençurisë. Aristotelis
  • I mençur nuk është ai që  s’bën gabime, por ai që s’i përsërit.

© AlbStroka.com

Copyright © 2008-2018 AlbStroka.com

Scroll to top