You Are Here: Home » Gnomonologji » Kur padrejtësia bëhet ligj, atëherë, qëndresa bëhet detyrë…

Kur padrejtësia bëhet ligj, atëherë, qëndresa bëhet detyrë…

Përktheu: Lorena Stroka

  • Njeriu duhet të mësohet të durojë padrejtësitë e jetës deri sa të vijë dita t’i kryejë edhe ai vetë. (Marcel Achard, 1899 – 1974, shkrimtar Francez).
  • E drejta është e drejtë, akoma dhe nëse të gjithë janë kundër teje, dhe Padrejtësia është padrejtësi akoma dhe sikur të gjithë të jenë në krahun tënd. (William Penn, 1644 – 1718).
  • Drejtësi është vendosja e drejtë e padrejtësisë. (Maurice Chapelan, 1906 – 1992, shkrimtar/gazetar Francez).
  • Kur padrejtësia bëhet ligj, atëherë, qëndresa bëhet detyrë.
  • Çdo fitim është padrejtësi ndaj një njeriu.

© Albstroka.com

Copyright © 2008-2018 AlbStroka.com

Scroll to top